PŘIHLÁŠKA

01/06/2015 21:41

Baletní škola Terezie Dudové - Přihláška

Jméno a příjmení žáka/žákyně: ............................................................................................

Datum narození: ..................................................................................................................

Státní občanství: ..................................................................................................................

Adresa trvalého bydliště: .....................................................................................................

Je žákem/žákyní školy (adresa), třídy: ..................................................................................

Zákonný zástupce žáka/žákyně (jméno,adresa) : .................................................................

Mobil: ..................................................................................................................................

E-mail: .................................................................................................................................

 

V Berouně dne.......................................

Podpis zákonného zástupce nezletilého žáka nebo podpis zletilého žáka. Podepsáním přihlášky potvrzuji souhlas s podmínkami organiz. řádu školy.

Podpis:

Žák zařazen do skupiny: .......................................



Contact

Baletní škola Terezie Dudové

Na Ostrově 900
Beroun
266 01
objekt Areál Tipsport Laguna

+420 728 844 342